Mural "Envy" for UGANGprosjektet

Mural “Envy” for UGANGprosjektet in Drammen, Norway